Selecció y headhunting

En Casado & López Consulting liderem processos de selecció
per a trobar persones amb un alt component professional i humà,
que siguin capaços d’involucrar-se en el projecte empresarial dels nostres clients.

 

Som capaços de descobrir i trobar als candidats més idonis, responent ràpidament a les necessitats de les Organitzacions.

Duem a terme processos de selecció per a consells d’administració, directius, tècnics i comandaments mitjans.

Treballem amb ofertes a nivell nacional i internacional, independentment el sector.

Realitzem un feed-*back constant tant als nostres clients com als nostres candidats, i ens comprometem a no abandonar la recerca fins a trobar a la persona adequada.

Processos de selecció

Orientem els processos de selecció a atreure aquells professionals que es troben disponibles per a iniciar un nou projecte, i/o que estan interessats en un canvi d’empresa, i que romanen atents a les oportunitats laborals que sorgeixen en el mercat. Complementem l’estratègia de cerca amb una avaluació completa dels perfils, tant a nivell personal com professional.

Realitzem un procés complet que garanteix aconseguir els perfils més adequats per a les empreses:

  • Anàlisi de l’empresa: organització, cultura, entorn, persones.
  • Descripció i estudi del lloc de treball.
  • Definició del perfil del candidat.
  • Reclutament de candidats. Establiment dels mitjans i canals oportuns a cada lloc de treball.
  • Preselecció i comprovació de referències.
  • Selecció: aplicació de proves i tècniques de selecció que es considerin més adequades a cada perfil.
  • Presentació dels candidats al client.
  • Suport en la incorporació
  • Seguiment del candidat

Headhunting

En aquest moment, les empreses competeixen fortament per contractar als millors professionals i als quals els aportin els millors resultats.

Ens trobem en una guerra pel talent. I en aquest terreny aportem les nostres destreses quant a olfacte i seducció.

És evident que trobar a professionals amb un valor afegit que aportin una mica més que la llista de competències i requisits exigida és complicat, més encara si es tracta de trobar professionals altament qualificats.

Aquest tipus de perfils ni abunden ni estan molt disponibles, per això, en Casado & López Consulting detectem i valorem la trajectòria dels candidats ja consolidats, a més localitzem altres perfils atenent la seva capacitat i potencialitat futura.

Així doncs, a més d’identificar possibles candidats en la nostra base de dades, realitzem cerques directes tenint en compte a els professionals en actiu i mostrant-los els avantatges d’incorporar-se en una nova empresa i a un projecte més estimulant.

Assesment center

Un Assessment Center, és un mètode d’avaluació en el qual s’apliquen diferents tècniques (proves psicomètriques, simulacions, dinàmiques de grup, exercicis pràctics…), combinades segons les necessitats, per a valorar amb major objectivitat, la idoneïtat d’un o diversos candidats per a cobrir un lloc de treball.

Aquest sistema, ens ajuda a predir possibles formes d’actuar del candidat en situacions concretes relacionades amb el seu acompliment professional i la seva adaptació a l’empresa.

El disseny d’un assessment center variarà en funció dels objectius que desitgem obtenir i les competències a avaluar, és a dir, segons les necessitats del nostre client.
Aquest tipus de servei és apropiat per a realitzar promocions internes, avaluació de potencial o per a la selecció de comandaments.

Seleccions massives

En Casado & López Consulting podem realitzar seleccions de forma massiva a nivell provincial, autonòmic i nacional, gràcies a una estructura flexible que ens permet dur a terme un important nombre d’entrevistes.

Aquestes seleccions, tenen especial utilitat per a empreses privades o entitats públiques, en cas que estiguin interessats ​​a implantar una xarxa comercial, administrativa …

Valoració de candidats

Realitzem entrevistes i valoracions psicoprofesionales als candidats que ens aporten els nostres clients per a ocupar un lloc de treball concret.

Aquest tipus de servei està orientat per a empreses que realitzen els processos de selecció de forma interna, però que per a prendre una decisió final, prefereixen que una consultora externa valori més detalladament als candidats que han valorat com a finalistes.

En aquest sentit, les organitzacions reben un informe complet de valoració dels perfils que ens han redirigit.

Igualment resulta especialment útil en el cas de promocions internes, avaluació de potencial, o per a la selecció de directius, comandaments o altres perfils -quan és la pròpia empresa qui fa el procés de cerca i preselecció, i ja compta amb diversos candidats.

Accions de promoció interna

En el cas que l’organització planegi realitzar promocions internes, valorem de forma individual o grupal als treballadors que l’empresa pre-selecciona com promocionables.

Així mateix, en el cas que l’empresa no disposi d’un pla de promoció interna, podem ajudar-lo a dissenyar-lo en funció de les seves necessitats i dels diferents perfils.

En cas de necessitar més informació o per a qualsevol consulta, si us plau utilitzi el formulari al final de la pàgina per a contactar amb nosaltres.

OFERTES DE TREBALL

Tècnic fiscal comptable

El nostre client, important despatx professional de la província de Tarragona, dedicat a l'assessorament empresarial selecciona a un/a

Enginyer industrial - Modelatge 3D

El nostre client, empresa de consultoria especialitzada en projectes d'enginyeria, assessoria tècnica i topografia, ens ha confiat la selecció per a incorporar-se en les seves oficines a Tarragona

Diseñador/a - Interiorista

El nostre client, empresa líder en interiorisme, reformes i projectes integrals, ens ha confiat la selecció per a incorporar-se en les seves instal·lacions del Camp de Tarragona

Formulari de contacte

6 + 10 =

Ens pot trobar a

Tel:   977 32 75 58
Fax:  977 32 75 59
Raval de Santa Anna, 43 – 45, 3º 3ª
43201 Reus (Tarragona)